top of page

Üretim Aşamaları

Fabrikamızda genel kalite ilkelerine bağlı olarak gerekli izinler alınmıştır ve uygun şartlar sağlanmıştır. Üretim aşaması kalite uygulaması devamlı olarak uygulanmaktadır. Ürünler üreticiden alınmadan önce, alınan örnekler laboratuvar da analiz edilmektedir.

Laboratuvarda Buğdayın

-Yaş Gluten 
 -İndeks 
 -Sedimantasyon 
 -Gecikmeli sedimantasyon 
 -Hektolitre 
 -Rutubet 
 -Falling Number 
 -Consistograph Alveograph 
değerleri ölçülmektedir. Kaliteli sonuç vermeyecek ürünler hiç alınmamaktadır. Yapılan analizler ürünün kalitesini baştan korumayı sağlar.

Erkek bilim adamı
Buğday Field üzerinde Sunrise

Aşamalar

 -Üreticiden alım yapılır
 -Ürün sınıflandırması yapılır 
 -Buğdayın kabukları soyulur 
 -Yıkama yapılır 
 -Tavlama yapılır 
 -Yaş kabukları soyulur 
 -Mıknatıs ile metal parçalar ayrıştırılır 
 -Birinci kırma yapılır

  İmalattan sonra ayrıca ;üretilen unlardan alınan numuneler, yukarıda belirtilen analizler yapılarak ,unun kalitesi kontrol edilir ve sonuçları kayıt altına alınarak dosyalanır. Unların Tarih ve Parti Numaraları belirli olduğundan müşteriler tarafından istenildiği takdirde kontrol edilebilmektedir.

Tüm ürünlerimizin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının imalat konulu fiziksel, kimyasal ve mikro biyolojik kontrollerini içeren denetimleri sonucu sertifikaları bulunmaktadır. Ürün alındıktan sonrada üretimin her aşamasında kalite kontrolleri devam etmektedir.

bottom of page